Minnesfond

Bo Nordins Minnesfond

Vid varje årsmöte kommer vi i fortsättningen att uppmärksamma en yngre medlem i föreningen,
som på något sätt utmärkt sig under året.
De som vill bidra, kan göra detta genom att sätta in valfri summa på Bankgiro 414-2527 och
märka detta med ”Minnesfond” och sitt namn.