Abborre på 1080g!

Torbjörn Lindberg fick på tävlingen i Sövdesjön 14 juni 2019
 upp en abborre som vägde 1080g och som var 42 cm lång.
 Fisken blev återinsatt och simmar åter i Sövdesjön.