Kontakt

Posted on by

Vid frågor angående klubben kontakta någon av följande:

Ordförande:
ordforande@pirayorna.se

Sektreterare:
sekreterare@pirayorna.se

Kassör:
kassor@pirayorna.se

Tävlingsledare:
tavlingsledare@pirayorna.se

Webmaster:
webmaster@pirayorna.se